Offentliga värden

NYHET – nu har vi uppdaterat vår databas med 2016 års siffror!

Den offentliga marknaden i Sverige omsätter cirka 800 miljarder kronor, en stor marknad som många svenska företagare i dag inte tar del av. Upphandlingarna på den offentliga marknaden involverar allt från mindre affärer till stora infrastruktur projekt. I dag ligger gränsen för direktupphandling av varor och tjänster på knappt över 500 000 kronor.

Allabolag.se kan genom sitt samarbete med DoubleCheck AB publicera värdet av de offentliga affärer som genomförs på den svenska marknaden. Informationen finns sammanställd och på detaljerad nivå utifrån försäljnings eller inköpsperspektiv. Informationen i tjänsten Offentliga värden har lämnats ut av respektive upphandlande kommun, landsting och statlig myndighet. I tjänsten Offentliga värden ingår ej information om offentligt ägda bolags inköpsvärden.

Informationen har ställts samman av DoubleCheck som är ledande marknadskonsult inom offentlig upphandling och arbetar för att skapa bättre förståelse för denna marknad och som även hjälper företag att etablera sig på den offentliga marknaden.

Frågor kring informationen besvaras av DoubleCheck på info@doublecheck.se.

Utifrån en kommun, ett landsting eller en statlig myndighet kan du kontrollera hur mycket som köps inom olika branscher och vilka företag som levererar.

Utifrån ett företag kan man kontrollera hur stor del av omsättningen som sker till offentlig sektor, vilka kunder företaget har och hur stor affär respektive myndighet har med företaget.

Det finns möjlighet att ta del av utökade rapporter mot en mindre kostnad.

Notera att samtliga belopp presenterade i tjänsten offentliga värden inkluderar eventuell moms.

Tjänsten gör det möjligt att ta del av värdet på affärer med offentlig sektor vilket skapar transparens och underlättar både för den som vill sälja till offentlig sektor och när upphandlingar genomförs.

Exempel:
Stockholms läns landsting
Samhall

Detaljerad rapport/analys

Beställ mer detaljerade rapporter/analyser från DoubleCheck.